Compra de llibres

El programa de compra de llibres té per objectiu dotar la biblioteca de material bibliogràfic per a la docència de les assignatures de l’EPS.

S’articula a través de convocatòries (és a dir, no està obert tot el curs) a raó d’una per semestre, que s’anunciaran a través del taulell d’anuncis a Aula Digital.