Contacte i ubicació

Equip de Direcció de l’Escola Politècnica Superior

Director de l’Escola Politècnica Superior: Gabriel Cardona Juanals gabriel.cardona@uib.es 971 17 13 92

Secretari de l’Escola Politècnica Superior: Julián Proenza Arenas julian.proenza@uib.es 971 17 29 92

Cap d’estudis del Grau d’Edificació: Francesc Masdeu Mayans francesc.masdeu@uib.es 971 25 97 90

Cap d’estudis del Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural: Jaume Vadell Adrover jaume.vadell@uib.es 971 17 31 67

Cap d’estudis del Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Ramon Pujol Nadal ramon.pujol@uib.es 971 25 95 71

Cap d’estudis del Grau d’Enginyeria Informàtica: Cristina Suemay Manresa Yee cristina.manresa@uib.es 971 25 97 21

Cap d’estudis del Grau d’Enginyeria Informàtica a Menorca i Eivisssa i Formentera: Xisco Bonnín Pascual xisco.bonnin@uib.es 971 17 25 65

Cap d’estudis del Grau d’Enginyeria Telemàtica: Maria Magdalena Payeras Capellà mpayeras@uib.es 971 17 13 90

Cap d’estudis del Grau de Matemàtiques: Joan Duran Grimalt joan.duran@uib.es 971 25 98 94

Subdirector de Relacions amb Secundària i Estudiants: Joan Carles Pons Mayol joancarles.pons@uib.es 971 17 29 37

Subdirector de Relacions amb Empreses, Títols Propis i Formació Permanent: Antoni Mesquida Calafat antoni.mesquida@uib.es 971 17 29 91

Telèfons d’interés

Professorsconsultau el directori telefònic de la Universitat de les Illes Balears

Serveis administratius de l’EPS: 971 17 34 03 

Centraleta / Informació: 971 17 30 13 
Biblioteca: 971 17 30 10 
Centre de Tecnologies de la Informació: 971 17 33 98 
Delegació d’Alumnes: 971 17 25 26 
Bar, cafeteria i menjador: 971 17 29 74

Ubicació

Escola Politècnica Superior

Campus de la Universitat de les Illes Balears. Edifici Anselm Turmeda

Cra. de Valldemossa, km 7.5

07122 Palma (Illes Balears)