Enllaços

Relacionats amb l’Escola Politècnica Superior

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Departament de Física
Departament d’Economia de l’Empresa
Asociació d’alumnes de l’EPS

Institucions

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació
Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació
Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Balears
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX
Col·legi Enginyers Industrials
Parc Bit