Estudiants a temps parcial

Un alumne a temps parcial és aquell que té reconeguda aquesta condició perquè, per les seves condicions, no pot seguir els estudis amb la mateixa dedicació que un alumne a temps complet. Tenint en compte que, segons l’EEES, un alumne a temps complet dedica unes 40 hores setmanals als estudis. Per això, adapta els estudis a les seves condicions i necessita més anys per obtenir el títol corresponent.

En el següent enllaç podeu consultar tota la informació relativa als estudiants a temps parcial i, si escau, fer-ne la sol·licitud: Alumne a temps parcial

Quins avantatges té la condició d’alumne a temps parcial?

Els principals avantatges són: reducció del nombre mínim de crèdits als quals s’han de matricular el primer any i reducció del nombre mínim de crèdits que s’han d’aprovar durant els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis. Aquesta condició està pensada per facilitar la possibilitat d’estudiar a la gent que fa feina, que té càrregues familiars, etc.

A més, les persones que tenen reconeguda la condició d’alumne a temps parcial poden optar a un itinerari B d’avaluació en assignatures que ho contemplen.

Com serà l’avaluació dels estudiants a temps parcial?

A les guies docents de les assignatures s’establirà si hi ha itineraris d’avaluació per als alumnes a temps parcial. L’estructura d’aquests itineraris es pot definir en un contracte d’aprenentatge que signaran el professor i l’alumne.