FIRST LEGO League

Què és?

FIRST LEGO League (FLL) és un repte internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia. FLL utilitza desafiaments temàtics per interessar els nins i joves, de 6 a 16 anys, en la investigació, la resolució de problemes i la ciència. Els pilars del programa són els valors FLL que emfatitzen el fet d’aprendre dels companys, la competició amistosa, l’aprenentatge i la contribució a la societat. L’Escola Politècnica Superior és el soci de la FIRST LEGO League encarregat d’organitzar la fase local del concurs.

Què han de fer els participants?

Dissenyen, construeixen, proven i programen robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS®. Investiguen i resolen els mateixos desafiaments que els científics d’avui. Apliquen conceptes de matemàtiques i ciències a la vida real. Desenvolupen les habilitats i competències del segle XXI com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació. Participen i es diverteixen en torneigs i celebracions de format esportiu.

Com es fa la inscripció?

La inscripció la gestiona la branca nacional de la FLL. Podeu accedir a les condicions i al formulari d’inscripció a http://www.firstlegoleague.es.