FIRST LEGO League

Cancel·lada l’edició de 2022

Què és?

FIRST LEGO League (FLL) (https://www.firstlegoleague.soy) és un repte internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia. FLL utilitza desafiaments temàtics per interessar els nins i joves, de 6 a 16 anys, en la investigació, la resolució de problemes i la ciència. Els pilars del programa són els valors FLL que emfatitzen el fet d’aprendre dels companys, la competició amistosa, l’aprenentatge i la contribució a la societat.

L’Escola Politècnica Superior és el soci de la FIRST LEGO League encarregat d’organitzar l’esdeveniment local del concurs per a les Illes Balears.

Es pot participar en 3 categories diferents:

  • FIRST LEGO League Discover és un programa educatiu pels més petits. Té un objectiu introductori a la ciència, la tecnologia, a nivell de descobriment dirigit a nins i nines de 4 a 6 anys.
  • FIRST LEGO League Explore és un programa educatiu en equip que fomenta les vocacions científiques i tecnològiques entre nins i nines de 6 a 9 anys mitjançant experiències d’aprenentatge significatives basades en las àrees STEM i la robòtica educativa.
  • FIRST LEGO League Challenge és un programa educatiu en equip que fomenta les vocacions científiques i tecnològiques entre els joves de 10 a 16 anys mitjançant experiències d’aprenentatge significatives basades en las àrees STEM i la robòtica educativa.

Què fan els participants?

Dissenyen, construeixen, proven i programen robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS®. Investiguen i resolen els mateixos desafiaments que els científics d’avui dia. Apliquen conceptes de matemàtiques i ciències a la vida real. Desenvolupen les habilitats i competències del segle XXI com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació. Participen i es diverteixen en torneigs i celebracions de format esportiu.