Junta d’escola

La composició (a 09-02-2022) dels representants dels professors, del personal d’administració i serveis i dels estudiants a la Junta de l’Escola Politècnica Superior és la següent: 

Cardona Juanals, Gabriel (Director de l’Escola)
Mesquida Calafat, Antoni Lluís (Subdirector de Relacions amb Empreses i Comunicació)
Duran Grimalt, Joan (Cap d’estudis del grau de Matemàtiques)
Hormigos Jiménez, Susana (Cap d’estudis del grau d’Edificació)
Leza Salord, María del Mar (Cap d’estudis del grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural)

Gulías Leon, Javier (Director Departament de Biologia)
Janer Torrens, Joan David (Director Departament Dret Públic)
Cardona Coll, Daniel (Director Departament d’Economia Aplicada)
Pascual Fuster, Bartomeu (Director Departament d’Economia de l’Empresa)
Jarazo Álvarez, Rubén (Director Departament Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
Bona Garcia, Carles (Director Departament de Física)
Turnes Palomino, Gemma Isabel (Directora Departament de Química)
Estrany Bertos, Joan Josep (Director Departament de Geografia)

PAS

Coll Borràs, Laura (Administradora de Centre)
Bermúdez de la Chica, Mª Carmen
Piqueras García, Miguel Angel

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA (dos representants)

 1. Bota Salort, Josefina
 2. Escalona Lorenzo, José Mariano

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA (divuit representants)

 1. Carrasco Martorell, Lorenza
 2. Jaume Capó, Antoni
 3. Proenza Arenas, Julián
 4. Ferrer Gomila, Josep Lluís
 5. Palmer Rodríguez, Pere
 6. Llabrés Segura, Mercè
 7. Alberich Martí, Ricardo
 8. Mas Sansó, Ramón
 9. Oliver Codina, Gabriel
 10. Guerrero Tomé, Carlos
 11. Ortiz Rodríguez, Alberto
 12. Furió Caldentey, Ignasi
 13. González Cid, Yolanda
 14. Miró Julià, Margarita
 15. Riera Palou, Felip
 16. Álvarez Torres, Maria Jesus
 17. Mascaró Portells, Miquel
 18. Manresa Yee, Cristina Suemay

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA INDUSTRIAL I CONSTRUCCIÓ (vuit representants)

 1. Roca Adrover, Miquel Jesús
 2. Cladera Bohigas, Antoni
 3. Forteza Oliver, Francesc Josep
 4. Segura Fuster, Jaume Agapit
 5. Martínez Moll, Víctor
 6. Pujol Nadal, Ramon
 7. Verd Martorell, Jaume
 8. Ribas González, Carlos Rodrigo

DEPARTAMENT DE FÍSICA (dos representants)

 1. Garcias Gomila, Francesca
 2. Jiménez Cortés, Maria Antònia

ALUMNES (dos representants)

 1. Delicado Moll, Rosa Maria
 2. Tomàs Cruz, Marc