Emmy Noether (1882-1935) va ser una matemàtica excepcional que va viure unes circumstàncies molt particulars a l’Alemanya de principis del segle XX, tant en l’àmbit social com en el naixement de la recerca matemàtica abstracta, de la qual seria un exponent de primer nivell. Al llarg del curs anirem analitzant la seva història i veient alguns aspectes i resultats dels tres períodes en què es pot dividir la seva producció: la tesi sobre teoria d’invariants, els teoremes de simetria i conservació de l’energia i, finalment, el desenvolupament de l’àlgebra.

Acte inaugural del curs 2022-23

El professor Pere Pascual, catedràtic del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), oferí la lliçó inaugural “Emmy Noether i les matemàtiques al tombant de segle“.

La recerca de Pere Pascual està centrada en la Geometria i la Topologia Algebraiques, àrees en les quals ha publicat diversos articles en revistes nacionals i internacionals, ha participat ininterrompudament en projectes de recerca del ministeri i de la Generalitat de Catalunya, i ha dirigit 4 tesis doctorals. Pel que fa a la docència, ha impartit cursos a l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona i, des de 1992, a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. Ha publicat 4 llibres docents, alguns com a coautor, i ha dirigit nombrosos TFG i TFM. Va ser degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC entre 1997 i 2003, impulsor i primer director del CFIS (Centre de Formació Interdisciplinària Superior) entre 2003 i 2010 i, des del 2018, és el director de la Càtedra Mir-Puig mitjançant la qual s’impulsa el coneixement de les matemàtiques a tots els nivells, tant universitari com preuniversitari. Entre els premis rebuts, destaca la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la trajectòria docent, el 2018.