Normativa de l’EPS

Els estudis de l’EPS es troben regulats per les diferents normatives dels estudis de grau de la UIB.

Aquestes normatives estableixen que certs punts poden ser concretats per reglaments propis dels Centres. En aquest sentit, l’EPS ha aprovat:

Reglament / DirectriuData aprovació
(Junta d’Escola)
Normativa de la UIB de referència
Règim de permanència31/05/2012Normativa de Permanència (art. 2)
Assignació i canvi de grups10/12/2014Reglament Acadèmic (art. 19)
Finalització per compensació (nota mitjana mínima a l’EPS: 5,5)14/07/2014Reglament Acadèmic (art. 44)
Ajust de la càrrega de feina dels estudiants (cronogrames)11/03/2016Reglament Acadèmic (art. 7 i 33)
Reconeixement de crèdits cursats en anglès via TFG (veure reglament de TFG)26/06/2020Normativa coneixement de la llengua anglesa
Procediments de Qualitat31/10/2019
Pràctiques en empresa18/07/2022Normativa de gestió de pràctiques externes
Treball Fi de Grau21/05/2021Reglament per a l’elaboració i avaluació dels TFG
Recomanacions front al frau acadèmic10/02/2022Normativa UIB sobre frau i comportaments contraris al Codi d’integritat
Recomanacions per a exàmens escrits10/02/2022
Eleccions de delegat18/07/2022