LVIII Olimpíada Matemàtica Espanyola

Web de l’Olimpíada

La Real Sociedad Matemática Española ha convocat la 58a Olimpı́ada Matemàtica Espanyola.

Bases

Inscripcions

  • El termini d’inscripció es tanca el dia 9 de gener de 2022.
  • Us hi podeu inscriure emplenant el bolletı́ d’inscripció disponible a l’apartat 2 de https://bit.ly/3oFyzhm, que s’ha d’enviar a l’adreça de correu joancarles.pons@uib.es@uib.es posant [nom alumne – Olimpı́ada Matemàtiques] a l’assumpte. També trobareu aquest bolletı́ disponible a https://bit.ly/3oKMAdR.
  • Els alumnes que no siguin de batxillerat, han d’enviar l’aval del seu professor/a a la mateixa adreça joancarles.pons@uib.es.
  • MOLT IMPORTANT. El dia de la prova els alumnes inscrits hauran de dur la declaració responsable adjuntaque han d’omplir i dur signada (pels pares, en cas que siguin menors de 18 anys).
  • La inscripció en l’Olimpíada implica acceptar aquestes bases.

Més informació