Premis extraordinaris de finalització d’estudis

  1. Els premis extraordinaris dels estudis de grau els concedirà la Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, a proposta de la facultat o escola competent.
  2. Es pot concedir un premi per cadascun dels estudis —inclosos els programes combinats d’ensenyaments oficials (PCEO)— i any acadèmic per cada setanta estudiants o fracció que obtinguin el títol dins l’any acadèmic. Si un any acadèmic el nombre d’estudiants que han finalitzat l’estudi és inferior a deu, s’incorporaran a l’any acadèmic següent o als anys acadèmics següents fins a aconseguir un mínim de deu estudiants que puguin optar al premi.
  3. Es valorarà com a mèrit l’expedient acadèmic del grau finalitzat. En qualsevol cas, per optar al premi extraordinari la nota mitjana de l’expedient ha de ser igual o superior a 8,00.
  4. En cas que es produeixi un empat entre diversos candidats, els centres faran la proposta d’acord amb els criteris aprovats per la junta de centre.

Reglament acadèmic de la UIB (Article 47. Premis extraordinaris d’estudis de grau)

Alumnes Premiats

Any acadèmic 2019-2020

Bauzà Vanrell, Josep (Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural)

Fullana Oliver, Bartolomé (Grau d’Edificació)

Sureda Cunill, Pedro (Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

López González, David (Grau d’Enginyeria Informàtica)

Pol Pujadas, Maria Magdalena (Grau de Matemàtiques)

Ruiz Priego, Jorge (Grau d’Enginyeria Telemàtica)

Heinrichs Maquilón, Antoni Enric (Doble titulació: Grau de Matemàtiques i Grau d’Enginyeria Telemàtica)


Any acadèmic 2018-2019

Fontclara Castelló, Joana Maria (Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural)

Buades Helf, Daniel Joan (Grau d’Edificació)

Serra Oliver, Marc (Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

Rosselló Marín, Èric (Grau d’Enginyeria Informàtica)

Tobar Nicolau, Adrián (Grau de Matemàtiques)

Barceló Soteras, Gabriel Guillermo (Grau d’Enginyeria Telemàtica)

Arbós Parets, Pere (Doble titulació: Grau de Matemàtiques i Grau d’Enginyeria Telemàtica)


Any acadèmic 2017-2018

Company Vives, Pere Antoni (Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural)

Vallespir Frau, Nadal (Grau d’Edificació)

Bujosa Mateu, Daniel (Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

Ramos Seguí, Javier (Grau d’Enginyeria Informàtica)

Fernández Peralta, Raquel (Grau de Matemàtiques)

Oliva Colomar, Alejandro (Grau d’Enginyeria Telemàtica)


Any acadèmic 2016-2017

Salinas Fernández, Antonio José (Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural)

Bestard Crespí, Jerónimo José (Grau d’Edificació)

Jiménez Morales, Joaquín (Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

Crespí Tobeña, Antonio (Grau d’Enginyeria Informàtica)

Penalva Vadell, Jordi (Grau de Matemàtiques)

Gómez Pomar, Juan Carlos (Grau d’Enginyeria Telemàtica)


Any acadèmic 2015-2016

Muñoz Acedo, Carlos Luis (Enginyeria Informàtica)

Vega Ordax, Esteban (Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural)

Aloy Estelrich, Mª Magdalena (Grau d’Edificació)

Hernández Nicolau, Miquel (Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

Miró Barceló, Oriol (Grau d’Enginyeria Informàtica)

Riera Roca, Gabriel (Grau de Matemàtiques)

Peréz Moya, Miguel Agustín (Grau d’Enginyeria Telemàtica)


Any acadèmic 2014-2015

Adrover Mas, Andreu (Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica)

Sacarés Seguí, Maria del Mar (Grau d’Enginyeria Telemàtica)

Malesevic Bubenik, Ana (Grau de Matemàtiques)

Robles Gelabert, Antonio (Grau d’Enginyeria Informàtica)

Bauzà Alcover, Claus (Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

Oliver Tomás, Antoni (Enginyeria Informàtica)

Ortiz Barragán, Jorge (Grau d’Enginyeria Agroalimentaria i del Medi Rural)

Manso Santos, Victor (Grau d’Edificació)

Carbonell Florit, Pablo (Grau d’Edificació)

Salvà Garau, Xisco (Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial)


Any acadèmic 2013-2014

Prat Prohens, María del Carmen (Enginyeria Informàtica)

Duro Gomila, Maria Cristina (Grau d’Edificació)

Morro Cifre, Marc (Grau d’Edificació)

Bandi, Franco Nahuel (Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

Coll Bagur, Xavier (Grau d’Enginyeria Informàtica)

Alemany Escandell, Francisco José (Grau d’Enginyeria Telemàtica)

Navarro Oliver, Julia (Grau de Matemàtiques)


Any acadèmic 2012-2013

Coll Garau, Anna (Arquitectura Tècnica)

Jiménez Vega, Adrián Efrén (Enginyeria Informàtica)

Ripoll Servera, Jaume (ET Agrícola, especialitat Hortofructicultura)

Ramis Marín, Alejandro (ET Industrial, especialitat Electrònica Industrial)

Maimó Cerdà, Gabriel (ET Informàtica de Gestió)

Arbona Pérez, Joan Francesc (ET Informàtica de Sistemes)

Navío Navarro, Juan José (ET en Telecomunicació, especialitat Telemàtica)

Caldentey Gelabert, Guillem (Grau d’Edificació)

Martínez Ledesma, Miguel (Grau d’Enginyeria Telemàtica)

Gago Hobel, Henrik (Matemàtiques)


Any acadèmic 2011-2012

Vega Ordax, Esteban (Arquitectura Tècnica)

Sastre Escudero, Maria del Mar (Enginyeria Informàtica 2n cicle)

March Mascaró, Joan Damià (ET Agrícola, especialitat Hortofructicultura)

Rul·lan Solana, Francesc Eugeni (ET Industrial, especialitat Electrònica Industrial)

Muñoz Acedo, Carlos (ET en Informàtica de Gestió)

Arqués Toro, Esteban (ET en Informàtica de Sistemes)

Saúco Pocoví, Francisco José (ET de Telecomunicació, especialitat Telemàtica)

Sánchez Charles, David (Matemàtiques)


Any acadèmic 2009-2010

Vicens Torrens, Jaume (Eng. Informàtica)

Oliver Bennàsar, Javier Bartolomé (Eng. Tècnica Industrial)

Norte morales, Ruben A. (Eng. Tècnica Inf. Gestió)

Grau Aguiló, Sion Xavier (Eng. Tècnica Inf. Sistemes)

Bestard Martí, Jaume (Telemàtica)

Vich Llompart, Catalina (Matemàtiques)

Pitarch Andrian, Francisco (Arquitectura Tècnica)


Any acadèmic 2008-2009

Gomara Prats, Sonia (Eng. Informàtica)

Ramon Estades, Llorenç (Eng. Tècnica Industrial)

Jiménez Martín, Álvaro (Eng. Tècnica Inf. Gestió)

Bechara Aded Van De Sand, Lionel (Eng. Tècnica Inf. Sistemes)

Oliva Suárez, Albert (Telemàtica)

Kröger, Arne (Arquitectura Tècnica)


Any acadèmic 2007-2008

Amengual Luciano, Elena María (Eng. Tècnica Inf. Gestió)

Azcona Soria, Eduardo (Eng. Tècnica Industrial)

Beltran Amengual, Joan Pau (Matemàtiques)

Melià Aguiló, Marc Nadal Eng. (Informàtica)

Mestre Adrover, Miguel Ángel (Telemàtica)

Oliver Rodríguez, Ana (Arquitectura Tècnica)


Any acadèmic 2006-2007

Gelabert Ferrer, Bàrbara (Eng. Informàtica)

Portell Blanch, Gabriel (Eng. Tècnica Industrial)

Roig Maimó, M.Francesca (Eng. Tècnica Inf. Gestió)

Titos Ramis, Miguel (Telemàtica)


Any acadèmic 2005-2006

Garcia Cousillas, Daniel (Eng. Informàtica)


Any acadèmic 2004-2005

Jiménez Herranz,Juan Cristobal (Eng. Informàtica)


Any acadèmic 2003-2004

Artigues Barceló, Antonio (Eng. Informàtica)


Any acadèmic 2002-2003

Garau Mendoza, M.Aurora (Matemàtiques MAT2) Manresa Yee, Cristina Suemay (Eng. Informàtica)


Any acadèmic 2001-2002

Buades Capó, Antonio (Matemàtiques MAT)