Procediments de les Comissions de Garantia de Qualitat (CGQs)

Un dels objectius fonamentals de l’Escola Politècnica Superior és garantir la qualitat dels seus estudis. En aquest marc, l’Escola complementa el Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIC) de la UIB amb un conjunt d’eines aprovades per la Junta de Centre que podeu consultar als enllaços següents:

La informació relativa a les Comissions de Garantia de Qualitat (CGQs) de cada estudi es poden consultar als següents enllaços: