Tutories entre iguals

Les principals necessitats i dificultats de l’alumnat en la seva adaptació inicial a la Universitat tenen a veure, principalment, amb l’adaptació a noves metodologies i a un entorn més autònom, la dificultat acadèmica i la manca d’informació i/o assessorament en aspectes relacionats amb l’estructura dels graus, l’organització de la Universitat, les diferents normatives, etc. En aquest context, la tutoria entre iguals, entesa com l’ajuda (informació, assessorament, orientació i suport) entre estudiants, pot facilitar l’adaptació i el trànsit de l’alumnat de batxillerat a les condicions i exigències de la Universitat.

Aquest programa de tutoria entre iguals pretén atendre les necessitats de l’alumnat de primer curs en la seva entrada a la Universitat. Es tracta d’un pla d’acció tutorial que satisfaci les necessitats d’adaptació que observam en l’alumnat de nou ingrés i faciliti la seva integració acadèmica, social i personal a la Universitat, a través de l’experiència adquirida per companys i companyes de cursos superiors.

VOLS SER TUTOR?

Si ets un alumne de segon curs o de cursos superiors i tens superat el 90 per cent de les matèries de primer, participa en aquest programa!

Funcions

 • Tutoritzar un grup de cinc alumnes de nou ingrés a la teva titulació. Les tutories inclouran tant temes organitzatius, de normativa i funcionament de la Universitat com acadèmics de les assignatures de primer curs. Per fer aquestes tasques disposaràs de sessions de formació al mes de setembre, material d’ajuda i el suport del coordinador del programa en aquella titulació.
 • Faràs un mínim de quatre sessions al mes (una setmanalment).
 • Les tutories s’iniciaran la primera setmana d’octubre.
 • Emplenaràs una fitxa breu online per cada reunió de tutoria. Aquesta fitxa indicarà els assistents i els temes tractats a la reunió.
 • Assistiràs a tres reunions anuals (setembre, febrer i juny) amb el coordinador del programa per resoldre possibles problemes i fer un seguiment de la feina realitzada.

Avantatges

 • Certificació de la UIB que has participat en el programa com a tutor indicant les funcions que has realitzat.
 • Plaça d’alumne col·laborador amb reconeixement o remuneració corresponent a 6 ECTS.
 • Formació en tècniques de planificació del treball, tècniques d’estudi, tècniques de motivació, identificació de necessitats, relació entre iguals i dinàmica de grups.
 • Experiència en algunes de les competències més demanades per les empreses (lideratge de grups, comunicació, iniciativa, etc.).
 • Mèrit considerat en l’accés a màsters i postgraus nacionals i internacionals.

Vols ser tutor?  clica aquí (Termini d’inscripcions: 20 de juny)

COM A NOU ALUMNE VOLS ENTRAR AMB BON PEU A LA UIB?

En què consisteix el programa de tutorització?

T’assignam un alumne veterà de la teva titulació perquè t’ajudi tant en qüestions acadèmiques com de gestió i administratives.

Durant tot el curs acadèmic faràs almenys una tutoria setmanal amb el teu grup de quatre companys de tutoria i el teu tutor, on podràs resoldre tots els dubtes.

Avantatges

 • Et proporciona un suport acadèmic.
 • Facilita la transició a la vida universitària, afavorint la teva integració al centre i a la Universitat.
 • Resol els teus dubtes respecte al pla d’estudis, al propi centre, als serveis i recursos, a qüestions burocràtiques i d’administració, etc.
 • Et permet aprofitar l’experiència dels teus companys veterans per orientar millor el teu aprenentatge i anticipar-te a les dificultats que puguin aparèixer.
 • Et permet millorar el rendiment a primer curs.

Vols entrar amb bon peu a la UIB? clica aquí