Alumnat col·laborador

En aquest enllaç podeu trobar els perfils de les places d’alumnat col·laborador i les bases de la convocatòria. Hi ha places de tres tipus:

Tipus A (Col·laboració en tasques d’investigació, lligat al personal docent i investigador de l’EPS)

En aquest enllaç podeu consultar totes les places associades a l’EPS.

Algunes places, com les següents, compten amb beca:

Tipus B (Alumnat col·laborador lligat a serveis)

En aquest enllaç podeu consultar totes les places d’aquest tipus que ofereix la UIB.

Les següents places són exclussives pels estudiants de l’EPS:

Tipus C (Alumnat col·laborador en tasques de tutoria entre iguals)

Les següents places són exclussives pels estudiants de l’EPS: