Assignació i canvi de grups

A partir de l’Acord normatiu 10959 del dia 18 de març de 2014 pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat, es fa la següent proposta a l’article 15 d’assignació i canvi de grups.

  • Els alumnes de l’Escola es podran matricular dels grups que estiguin oberts en el moment de la seva matrícula. L’obertura dels grups es farà de manera incremental per tal que els grups quedin compensats. És a dir, s’obrirà un cert nombre de places en cada grup, que s’anirà ampliant a mesura que es vagin omplint totes les places de tots els grups.
  • Un cop hagi finalitzat el termini per sol·licitar els canvis de grups, s’avaluaran totes les instàncies i es concediran els canvis de grup que no suposin superar els límits de les capacitats dels grups ni la descompensació entre ells. Si no es poden concedir tots els canvis sol·licitats, es tendrà en compte la documentació aportada.