Calendaris d’activitats d’avaluació

En aquest enllaç es poden consultar les proves d’avaluació contínua i les proves d’avaluació complementària i extraordinària per a cada grup (i grup-itinerari) de cada un dels estudis de l’Escola Politècnica Superior pel curs 2023-24.