Lliçons inaugurals del GMAT

Des del curs 2005-06, s’han celebrat conferències inaugurals dels estudis de Matemàtiques:

 • 2005-06. Tomeu Coll: Un tomb per la modelització. Aplicació al processament d’imatges
 • 2006-07. Gaspar Mayor: Equacions funcionals? Sí, gràcies
 • 2007-08. Cesc Rosselló: Comparació de grafs en biologia
 • 2008-09. Gabriel Cardona: El senyor dels anells (d’enters)
 • 2009-10. Jaume Suñer: És cert que tots els camins duen a Roma? Històries de la Probabilitat
 • 2010-11. Llorenç Huguet: Utilitat de les solucions de les equacions sense solució
 • 2011-12. José Luis Lisani: CSI ens engana: realitat i ficcio en tractament d’imatges
 • 2012-13. Jairo Rocha: Y el espacio se llenó totalmente de esferas
 • 2013-14. Antonio E. Teruel: Por el cambio
 • 2014-15. Anton Aubanell (UB): Una passejada per l’origen del nostre calendari
 • 2015-16. Llorenç Valverde: Charles Babbage, un dels nostres
 • 2016-17. Arnau Mir: Estadística: a la recerca de la mentida perduda
 • 2017-18. Joan Gabriel Gomila: Musimàtiques. Un recorregut matemàtic per la història de la música
 • 2018-19. Manuel González Hidalgo: De los conjuntos borrosos al procesamiento de imágenes
 • 2019-20. Jaume Jesús Carot Giner: La Matemàtica i els matemàtics de la Relativitat
 • 2020-21. Armengol Gasull Embid (UAB): Models matemàtics per entendre el món
 • 2021-22. Felip Riera Palou: Matemàtiques mòbils: d’1G a 6G en [in]equacions
 • 2022-23. Pere Pascual (UPC): Emmy Noether i les matemàtiques al tombant de segle
 • 2023-24. Manuel de León (ICMAT-CSIC): El llegat d’Alan Turing